Sider

onsdag 1. august 2012

Møter høsten 2012

Alle møtene for høsten er nå fastsatt. Med mindre noe annet er notert er møtene på Outland i Bergen, fra ca. 16.00 - 18.00. Vi møtes på bordene som er innerst til høyre, under trappa. Alle er velkommen!

NaNoWriMo-møter er i fet skrift. Disse holdes ikke nødvendigvis på Outland, og ikke nødvendigvis på tirsdager.

14. August
28. august
11. september
25. september
9. oktober
23. oktober 
25. oktober - NaNo-meet and greet, Studentsenteret
1. november - NaNo kickoff, Studentsenteret 
6. november
13. november
20. november
27. november 
5. desember - Avslutning både for NaNoWriMo og skriveklubb, resturantbesøk

Spørsmål sendes til skriveklubb@gmail.com.